Zet koers richting een duurzaam & gezonde
organisatie

Doeltreffende strategie implementatie

De financiële sector heeft grote uitdagingen. Dienstverlening voldoet niet aan klantwensen. Wet- en regelgeving stelt hogere eisen aan de organisatie. Er zijn veel handmatige werkzaamheden. De automatisering is verouderd en er is een lange ‘time-to-market’. Hierdoor zijn de kosten te hoog in een competitieve markt. Kortom, er is achterstand op de concurrentie in een steeds sneller veranderende financiële wereld. Om de achterstand in te lopen zijn duurzame veranderingen noodzakelijk. Maar hoe?

Implementeren zit in ons DNA. Wij helpen u bij het ontwikkelen, aanscherpen en uitrollen van uw strategie. Met onze aanpak lossen wij uw risico-, groei- en kostenvraagstukken op en verbeteren wij de effectiviteit en efficiency van processen met een excellente klantreis als resultaat.

De combinatie van diepgaande bancaire kennis en een pragmatische aanpak stelt ons in staat om organisaties structureel te verbeteren. Samen met u creëren we een gezond toekomstperspectief voor uw onderneming. Wij realiseren wendbare organisaties die 'in control' zijn.

ProMinded adviseert, implementeert en realiseert. 

Lees meer

ProMinded lost risico- groei- en kostenvraagstukken op

De combinatie van diepgaande bancaire kennis en een pragmatische aanpak stelt ons in staat om organisaties structureel te verbeteren. Samen met u creëren we een gezond toekomstperspectief voor uw onderneming.

Het formuleren van een duidelijke strategie
Het realiseren van een strategie voor uw bedrijf begint met gedegen kennis van de markt, ontwikkelingen in de markt en de positie die u hierin wilt innemen. Voor het slagen van een goede bedrijfsstrategie is het noodzakelijk om duidelijke keuzes te maken. Uw kerncompetenties bepalen de juiste rol in de waardeketen en daarmee aan welke eisen uw organisatie moet voldoen. 

Van strategie naar uitvoerbaar beleid
In een veranderplan vertalen wij uw stip op de horizon in korte termijn activiteiten en concrete projecten. We zorgen ervoor dat doelstellingen SMART geformuleerd zijn en creëren draagvlak voor en eigenaarschap van de veranderingen binnen de managementteams.

Veranderingen realiseren
Door een optimale combinatie van projectmatige aansturing en inhoudelijke kennis rapporteren we u over de werkelijke stand van zaken binnen uw bedrijf. Sturing vindt zodoende plaats op proces én inhoud. Wij voeren de veranderingen altijd samen met uw medewerkers door, zodat wij onze kennis overdragen en waarborgen binnen uw organisatie.

Borging & monitoring van het resultaat in uw organisatie
Voordat we onze opdracht afronden, zorgen wij ervoor dat u de beschikking krijgt over managementinformatie waarmee u zelf kunt monitoren dat u in control blijft en waarmee u, waar nodig, kunt bijsturen.  

Lees meer

Onze oplossingen

ProMinded heeft ruime ervaring in de volledige waardeketens van financiering en vermogensopbouw. Naast de aansturing van complexe verandertrajecten kunnen wij uw organisatie op diverse onderdelen blijvend verbeteren:

Procesoptimalisatie
Processen zijn het kloppend hart van elk bedrijf. Vanuit risicobeheersing dient de administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) op orde te zijn. Bovendien leiden effectieve en efficiënte processen tot een verhoging van de klanttevredenheid én uw financiële prestaties. ProMinded helpt u bij het beschrijven van processen en het doorvoeren van procesoptimalisaties met behulp van de succesvolle methodologie Lean Six Sigma.

Benchmarking
In de ketens van vermogensopbouw en financieren zijn er service providers die gespecialiseerd zijn in één onderdeel van de keten. Samenwerken met een service provider kan aanzienlijke kostenbesparingen opleveren. ProMinded kan een benchmark-onderzoek voor u uitvoeren waarin wij uw kosten met die van alternatieve providers vergelijken.

Rationalisatie
Financiële instellingen hebben vanuit het verleden veel verschillende producten in het assortiment. Ongemerkt kan dit tot hoge kosten leiden. ProMinded maakt deze kosten voor u inzichtelijk en rationaliseert uw productenpallet.

Productontwikkeling
De financiële dienstverlening verandert in een razend tempo. Nieuwe technologie en innovaties spelen hierin een belangrijke factor. ProMinded begeleidt u bij het ontwikkelen van nieuwe producten; van idee tot product.

Inklappen

Onze klanten weten dat het werkt

De werkwijze van ProMinded voor het doeltreffend realiseren van uw strategie werkt aantoonbaar. Onze oorsprong ligt in de financiële sector. Inmiddels is ons werkterrein verbreed en worden wij ook regelmatig benaderd door bedrijven uit andere branches. Met onze scherpe tarieven realiseren wij een uitermate goede prijs-kwaliteit verhouding.

Wij creëren wendbare
organisaties die in control zijn
8.5
Gemiddeld rapportcijfer
van onze klanten

Kennis, veranderkracht en betrokkenheid

We zijn trots te kunnen melden dat onze klanten erg tevreden zijn over ProMinded. Zij waarderen ons gemiddeld met een rapportcijfer 8,5 (klanttevredenheidsonderzoek 2016). Onze ervaring, kennis, no-nonsense aanpak en onze doortastende veranderkracht worden hoog gewaardeerd. Enkele opdrachtgevers vertellen waarom ProMinded écht zorgt dat het werkt.


Bekijk onze referenties >

Tevreden klanten